Zakelijke zonnepanelen

Bent u benieuwd wat zonnepanelen voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Zonnepanelen zijn een goede investering in uw bedrijf, omdat zij fiscaal gezien vele voordelen hebben. U wekt uw eigen energie op, waarbij u gebruik kunt maken van verschillende subsidies. Deze subsidies kunnen ervoor zorgen dat u de installatie binnen 5 jaar al heeft terugverdiend.

Er bestaat geen algemeen geldende afschrijvingstermijn voor zonnepanelen. Alles hangt af van de omstandigheden van de desbetreffende installatie. In de praktijk wordt door de fiscus een afschrijvingstermijn van 20 jaar als redelijk beschouwd, maar het is mogelijk om dit te verkorten. Hiervoor ligt de bewijslast echter wel bij de belasting plichtige. Er zijn aftrekposten (subsidies) waarbij u in het jaar van aanschaf al een groot gedeelte mag afschrijven. Deze worden hieronder vernoemd:

Aftrek zakelijke zonnepanelen

KIA – Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Met kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan maximaal 28% van het investeringsbedrag worden afgetrokken van de fiscale winst. Dit komt bovenop de normale afschrijvingen van het product.

niet meer dan € 2.300 € 0
€ 2.301 t/m € 56.642 28% van het investeringsbedrag
€ 56.643 t/m € 104.891 € 15.863
€ 104.892 t/m € 314.673 € 15.863 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891
meer dan € 314.673 € 0

(Bron: Belastingsdienst)

EIA – Energie-investeringsaftrek
De energie-investeringsaftrek is van toepassing op een zonnepanelen installatie. Dit betekent dat uw naast de normale aftrek en de hierboven benoemde KIA, gebruik kan maken van een nog een extra aftrekpost. Met de EIA mag u 54,5 procent van de investering aftrekken van uw winst. Afhankelijk van de winst in uw bedrijf, kan dit een belastingvoordeel opleveren van 25% (vennootschapsbelasting, bij een BV of NV) of 52% (inkomstenbelasting, VoF of eenmanszaak). Er zijn een aantal vereisten om gebruik te kunnen maken van de EIA, namelijk:

  • Het vermogen van de installatie moet meer zijn dan 25 Kw (ongeveer 100 zonnepanelen)
  • De totale maximale doorlaatwaarde van de installatie moet 3*80A zijn of minder, en daarnaast moet de installatie zijn aangesloten op het elektriciteitsnetwerk
  • U bent ondernemer in Nederland (of verwant, zoals Aruba, Curacao, Sint-Maarten etc.)
  • U betaalt vennootschaps- of inkomstenbelasting
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen in de Energielijst
  • Het bedrijfsmiddel is nieuw en niet eerder gebruikt
  • U meldt het middel binnen 3 maanden na opdracht tot oplevering

(Bron: Belastingsdienst)

Subsidies zakelijke zonnepanelen

Naast deze aftrekposten is er de SDE-subsidie. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Duurzame energie wordt opgewekt uit onuitputtelijke bronnen en wordt daarom ook wel hernieuwbare energie genoemd. SDE+ is een subsidie exploitatie, dat wil zeggen dat producenten subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken. De SDE+ wordt binnen de zonnepanelen branche toegepast bij projecten met meer dan 15 kWp (60 panelen <), en kan niet gecombineerd worden met de bovenstaande subsidies. Hoe hoog de subsidie is, is afhankelijk van de grootte van het project. In 2018 is de maximale hoogte van de subsidie van zon-pv vastgesteld op 11,2ct/kWh, en voor zon-thermisch op 10,8ct/kWh.  De SDE+ moet toegekend worden, waarbij u deze eerder ontvangt wanneer u op een lager bedrag per kWh inschrijft. Ook is het van belang dat u op tijd bent met inschrijven, want wie het eerst komt wie het eerst maalt (wanneer u hoog inschrijft, heeft u kans dat deze sneller wordt toegekend wanneer u één van de eerste inschrijvers bent). In 2018 is het correctiebedrag op 3,8 kWh vastgesteld. Schrijft u dus met een project van 80.000 kWh (ongeveer 330 panelen) uur in op 10ct/kWh, dan ontvangt u 6,2 (10 – 3,8) * 80.000 = €4.960,00 aan SDE.

Bent u benieuwd of uw bedrijf gebruik kan maken van de SDE+, KIA of MIA? Neem dan contact met ons op! Wij adviseren u graag over producten (met bijbehorende subsidies) die waarde kunnen toevoegen binnen uw bedrijfsvoering. Omdat elke zakelijke klant anders is, presenteren wij u geen producten op deze pagina, maar kijken wij graag met u samen wat de beste oplossing is voor uw bedrijf. Vraag dus vrijblijvend een offerte aan, dan komen wij graag schouwen bij u! Voor onder andere zonnepanelen in Alkmaar bent u bij Sunconnect aan het juiste adres! Zie voor een voorbeeld van een zakelijke klant het onderstaande voorbeeld van de gebroeders Kos in Oudkarspel: